Splunk IT Service Intelligence

Bescherm de serviceprestaties met Splunk IT Service Intelligence, door middel van AIOps.

Splunk IT Service Intelligence
Hoe Splunk IT Service Intelligence werkt

Voorspel, detecteer en los incidenten allemaal vanaf één plek op

KPI en service-level monitoring

Door gebruik te maken van uitgebreide dashboards, die continu de status monitoren van services, bedrijfsstatistieken en de onderliggende systemen bewaken. Zorg je voor de bescherming van key performance indicators (KPI’s) en service level agreements (SLA’s).

Machine learning en analyse

Maak gebruik van geavanceerde analyses zoals afwijkingsdetectie en adaptieve drempels. Zo kan je problemen proactief voorspellen en voorkomen voordat ze de prestaties kunnen beïnvloeden. Door potentiële problemen vooraf te identificeren en aan te pakken, kan je zorgen voor een vlottere en betrouwbaardere werking van de systemen.

Intelligent incidentbeheer

Versnel de tijd die nodig is om problemen op te lossen. Door gebruik te maken van geautomatiseerde gebeurteniscorrelatie, incidentprioritering en naadloze integratie met IT-servicebeheertools. Dit maakt snellere identificatie van kritieke incidenten mogelijk en stroomlijnt het oplossingsproces.

Functies

End-to-end zichtbaarheid en gestroomlijnde incidentoplossing

Gebruik machine learning om jouw IT-activiteiten te versterken.

Service gerichte dashboards

Bewaak de key performance indicators en de beschikbaarheid van services die cruciaal zijn voor het succes van jouw organisatie. Door prestatiedashboards te gebruiken, kan je de statistieken die er het meest toe doen nauwlettend in de gaten houden. Hierdoor ben je in staat weloverwogen beslissingen te nemen en proactieve maatregelen te treffen om optimale prestaties te behouden en je bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Service deep dives

Analyseer op efficiënte wijze meerdere servicestatistieken met behulp van zwembanen en duik diep in de onbewerkte gegevens met volledige getrouwheid. Dit stelt je in staat om snel de oorzaak van eventuele problemen te identificeren. Hierdoor kan je snel problemen troubleshooten en oplossen.

Voorspellende alerting

Maak gebruik van machine learning en historische gegevens om potentiële servicedegradaties in de toekomst proactief te detecteren. Met toegang tot alle gegevens kan je waarschuwingen instellen op basis van echte uitschieters in plaats van gemiddelden van gemiddelden. Hierdoor ben je verzekerd van nauwkeurige en tijdige meldingen voor abnormale patronen of afwijkingen.

Geautomatiseerde aggregatie van gebeurtenissen

Efficiënt gebeurtenissen uit verschillende bronnen verzamelen en verbeteren binnen een uniform framework. Stel automatische waarschuwingen in die worden geactiveerd door inkomende gegevens. Dit gebeurt met behulp van het vooraf geconfigureerde machine learning-beleid. Zo kunnen potentiële problemen proactief worden geïdentificeerd zodra ze het systeem binnenkomen.

KPI-gestuurde triage weergave

Geef effectief prioriteit aan incidenten op basis van hun impact op de organisatie. Hierdoor krijgen de meest kritieke problemen onmiddellijk aandacht en worden deze het snelst opgelost.

Integratie met ITSM

Start service ticketing, on-call respons of geautomatiseerde draaiboeken rechtstreeks vanuit je incidentbeoordeling. Stroomlijn het proces voor het oplossen van incidenten en faciliteer snelle actie.